ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวภายใน 31 ม.ค. 2565 อ่านเพิ่มเติม
 • คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  เปิดรับรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตังแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2565
  สมัครได้ที่ https://www.ent.udru.ac.th
  อ่านเพิ่มเติม


  สาขาที่เปิดรับสมัคร